Kadarkút városszennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása

Kapcsolat

Kadarkút Város Önkormányzata

7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 2.
Telefon: +36-82/581-003
+36-82/581-030
E-mail: hivatal@kadarkutph.hu
A város honlapja

AktuálisHírek

Hamarosan lezárul a próbaüzem

2014. június 18, Szerda
Egy hét múlva befejeződik a csatornaprogram hat hónapos próbaüzeme. 2014. június 27. napjától a szennyvíz víziközmű üzemeltetését a DRV Zrt. látja el bérleti-üzemeltetési szerződés keretében.

Az üzemeltetés megkezdésétől kezdve minden hálózatra csatlakozó és az üzemeltető által nyilvántartásba vett fogyasztónak szolgáltatási díjat kell fizetnie. A díj mértékét majd a Magyar Energetikai és Közműszabályzási Hivatal állapítja meg.

Az önkormányzat ezekben a napokban a lakosságnak küldött tájékoztatón hívja fel az ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy a szennyvízszolgáltatást csak akkaor lehet igénybe venni, ha a fogyasztó a szolgáltató nyilvántartásába kerül.
A nyilvántartásba vétel feltételei a következők:
- a víziközmű társulat számlájára időarányos érdekeltségi hozzájárulás megfizetése (hátralékmentesen)
- csatorna-bekötést megrendelő formanyomtatvány benyújtása az önkormányzati hivatal 9. számú irodájába
- a házi vezeték kiépítése, csatlakozó üzembe helyezése
- a bekötés DRV Zrt. általi átvétele és ezzel a fogyasztó nyilvántartásba vétele.

Amennyiben a házi vezeték kiépítése megtörtént, az ingatlan csatlakoztatva van a hálózatra, de a bekötést nem vette át a DRV Zrt., akkor az illegális rákötésnek minősül, amely esetben az üzemeltető bírságot szab ki.

A próbaüzem időtartama alatt a bekötéseket térítésmentesen veszi át a szolgáltató, ezért aki ezt a lehetőséget még ki akarja használni, annak június 23. napjáig az önkormányzathoz be kell nyújtania a fent leírt nyomtatványt.
Fontos tudnivaló, hogy csak attól fogadnak el ilyen igényt, akinek nincs tartozása az  érdekeltségi hozzájárulás befizetésében.

Utolsó frissítés: 2014-06-18