Kadarkút városszennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása

Kapcsolat

Kadarkút Város Önkormányzata

7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 2.
Telefon: +36-82/581-003
+36-82/581-030
E-mail: hivatal@kadarkutph.hu
A város honlapja

A programrólCsatornázás

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program az Európai Unió és Magyarország közötti megállapodás szerint határozza meg a szennyvízelvezető és tisztító rendszerek fejlesztésében elvégzendő feladatokat és azok ütemezését. A Nemzeti Megvalósítási Programot a 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet tartalmazza, e rendeletben került kijelölésre a 2000 lakos egyenérték (LE) feletti szennyvízkibocsátás, szennyvíz-elvezetési agglomerációk jegyzéke, melyben Kadarkút önálló agglomerációként szerepel, 2790 lakos egyenértékkel.

A településen jelenleg közműves szennyvízelvezetés nem működik. A háztartásokban keletkező kommunális szennyvizek elhelyezése és ártalmatlanítása környezetszennyező módon történik. A szennyvízelvezetés megfelelő kiépítésével teljes lesz a lakóingatlanok komfortfokozata, ugyanakkor a csatornázás a környezetünk védelmét szolgálja.

A projekt keretében megvalósul a város belterületének csatornázása, valamint egy szennyvíztisztító-telepet hoznak létre. A lakosok majd a próbaüzem időszakában csatlakozhatnak rá az új, korszerű rendszerre.

A kiválasztott alternatíva keretében gravitációs szennyvíz csatornarendszer épül (12.145 m D200 KG gravitációs csatornával, 5 db. szennyvízátemelővel, 6.743 m nyomócsővel. A bekötővezetékek hossza 8.036 m (átmérő: NA 160), valamint egy szennyvíztisztító telep.

A szennyvíztelep technológiája egy folyamatos befolyású szakaszos töltő-ürítő technológia, mellyel totáloxidáció és tápanyag eltávolítás valósul meg. A tisztítás egyazon térben, de időben eltolva végrehajtott rendszeres és azonos idejű ciklusokból áll (töltés, levegőztetéses, illetve levegőztetés nélküli időszakok, ülepítés, szennyvízkibocsátás).

A tisztítás folyamatosságát a 2 párhuzamosan kapcsolt medence biztosítja. Ennél a megoldásnál a szennyvizeket összegyűjtő csatornahálózat utolsó átemelője a technológia első lépésére, a gépi rácsra emeli fel a szennyvizet. Innen a szennyvíz gravitációsan továbbfolyik a technológia soron következő lépéseire.

Az önkormányzat a beruházás eredményeképpen létrejövő közszolgáltatást üzemeltető cég bevonásával, koncessziós szerződés keretében kívánja üzemeltetni. Az ivóvíz szolgáltatást jelenleg a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) koncessziós szerződés keretében végzi. A projektgazda célja, hogy az ivóvíz és a szennyvízszolgáltatást egyazon üzemeltető nyújtsa. A szennyvízdíjat a projekt pénzügyi megtérülése, fenntarthatósága és a lakosság teherviselő képessége alapján javasoljuk meghatározni. A projektben kalkulált induló szennyvízdíj az ivóvíz díjjal együttesen nem éri el a 3,5%-os megfizethetőségi küszöbértéket.

Utolsó frissítés: 2013-11-14